Rozkład jazdy

Rozkład ważny od 16.11.2017

Linia nr 8


Gorzyce – W. Buchowska – Pełkinie – Jarosław
Gorzyce->Jarosław                                                                                                                                                                  Jarosław->Gorzyce

E

D

E

D

E

D

D

S

D

E

D

D

E

S

E

D

D

S

D

5.27

-

-

-

13.10

-

-

-

21.32

Jarosław, ul. 3 Maja Huta

6.02

-

-

-

-

14.02

-

-

-

22.02

5.26

-

-

-

13.09

-

-

-

21.31

Jarosław, ul. 3 Maja Jarlan

6.03

-

-

-

-

14.03

-

-

-

22.03

5.25

-

-

-

13.08

-

-

-

21.30

Jarosław, ul. 3 Maja Kombatantów

6.04

-

-

-

-

14.04

-

-

-

22.04

5.24

-

-

-

13.07

-

-

-

21.29

Jarosław, ul. 3 Maja Szpital

6.05

-

-

-

-

14.05

-

-

-

22.05

5.23

7.21

8.28

10.31

13.06

15.18

17.08

19.08

21.28

Jarosław, ul. Poniatowskiego

6.06

7.15

8.55

10.45

13.10

14.06

15.20

17.15

19.30

22.06

5.22

7.20

8.27

10.30

13.05

15.17

17.07

19.07

21.27

Jarosław, ul. Poniatowskiego D. Dziecka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.21

7.19

8.26

10.29

13.04

15.16

17.16

19.06

21.26

Jarosław, ul. Sikorskiego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jarosław, ul. Galika

6.07

7.16

8.56

10.46

13.11

14.07

15.21

17.16

19.31

22.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jarosław, ul. Słowackiego

6.08

7.17

8.57

10.47

13.12

14.08

15.22

17.17

19.32

22.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jarosław, ul. Kraszewskiego I

6.09

7.18

8.58

10.48

13.13

14.09

15.23

17.18

19.33

22.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jarosław, ul. Kraszewskiego II

6.10

7.19

8.59

10.49

13.14

14.10

15.24

17.19

19.34

22.10

5.19

7.17

8.24

10.27

13.02

15.14

17.04

19.04

21.24

Jarosław, ul. Pełkińska (Biedronka)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.17

7.15

8.22

10.25

13:00

15.12

17.02

19.02

21.22

Jarosław, ul. Pełkińska (Sklep)

6.11

7.26

9.00

10.50

13.15

14.17

15.31

17.26

19.41

22.17

5.16

7.14

8.21

10.24

12.59

15.11

17.01

19.01

21.21

Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.14

7.12

8.19

10.22

12.57

15.09

16.59

18.59

21.19

Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński II

6.14

7.23

9.03

10.53

13.18

14.14

15.28

17.23

19.38

22.14

 

Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński I

6.16

7.25

9.05

10.55

13.20

14.16

15.30

17.25

19.40

22.16

5.13

7.11

8.18

10.21

12.56

15.08

16.58

18.58

21.18

Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.11

7.09

8.16

10.19

12.54

15.06

16.56

18.56

21.16

Pełkinie Wygarki

6.17

7.33

9.06

10.56

13.21

14.24

15.38

17.33

19.48

22.24

5.10

7.08

8.15

10.18

12.53

15.05

16.55

18.55

21.15

Pełkinie III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pełkinie I

6.18

7.27

9.07

10.57

13.22

14.18

15.32

17.27

19.42

22.18

5.09

7.07

8.14

10.17

12.52

15.04

16.54

18.54

21.14

Pełkinie II

6.20

7.29

9.09

10.59

13.24

14.20

15.34

17.29

19.44

22.20

5.08

7.06

8.13

10.16

12.51

15.03

16.53

18.53

21.13

Pełkinie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.07

7.05

8.12

10.15

12.50

15.02

16.52

18.52

21.12

Pełkinie Dom Kultury

6.22

7.31

9.11

11.01

13.26

14.22

15.36

17.31

19.46

22.22

5.06

7.04

8.11

10.14

12.49

15.01

16.51

18.51

21.11

Wólka Pełkińska I

6.24

7.33

9.13

11.03

13.28

14.24

15.38

17.33

19.48

22.24

5.03

7.02

8.09

10.12

12.47

14.59

16.49

18.49

21.09

Wólka Pełkińska II

6.25

7.34

9.14

11.04

13.29

14.25

15.39

17.34

19.49

22.25

5.03

7.01

8.08

10.11

12.46

14.58

16.48

18.48

21.08

Wólka Pełkińska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.02

7.00

8.07

10.10

12.45

14.57

16.47

18.47

21.07

Wólka Pełkińska kościół

6.27

7.36

9.16

11.06

13.31

14.27

15.41

17.36

19.51

22.27

5.01

6.59

8.06

10.09

12.44

-

16.46

18.46

21.06

Wólka Pełkińska Szkoła

-

-

9.17

11.07

13.32

14.28

15.42

17.37

19.52

22.28

4.59

6.57

8.04

10.07

12.42

-

16.44

18.44

21.04

Wólka Pełkińska Wawry II

-

-

9.19

11.09

13.34

14.30

15.44

17.39

19.54

22.30

4.58

6.56

8.03

10.06

12.41

-

16.43

18.43

21.03

Wólka Pełkińska Wawry I (Stal System)

-

-

9.20

11.10

13.35

14.31

15.45

17.40

19.55

22.31

4.55

6.53

8.00

10.03

12.38

-

16.40

18.40

21.00

Kostków III

-

-

9.23

11.13

13.38

14.34

15.48

17.43

19.58

22.34

4.54

6.52

7.59

10.02

12.37

-

16.39

18.39

20.59

Kostków II

-

-

9.24

11.14

13.39

14.35

15.49

17.44

19.59

22.35

4.53

6.51

7.58

10.01

12.36

-

16.38

18.38

20.58

Kostków Kościół

-

-

9.25

11.15

13.40

14.36

15.50

17.45

20.00

22.36

4.52

6.50

7.57

10.00

12.35

-

16.37

18.37

20.57

Kostków I

-

-

9.26

11.16

13.41

14.37

15.51

17.46

20.01

22.37

-

6.48

-

09.58

12.33

-

-

-

-

Leżachów Osada Świetlica

-

-

-

11.18

13.43

-

15.53

17.48

20.03

-

4.51

6.46

7.56

09.56

12.31

-

16.36

18.36

20.56

Kostków Skrzyżowanie

-

-

9.27

11.20

13.45

14.38

15.55

17.50

20.05

22.38

4.49

6.44

7.54

09.54

12.29

-

16.34

18.34

20.54

Wola Buchowska II

-

-

9.29

11.22

13.47

14.40

15.57

17.52

20.07

22.40

4.48

6.43

7.53

09.53

12.28

-

16.33

18.33

20.53

Wola Buchowska I

-

-

9.30

11.23

13.48

14.41

15.58

17.53

20.08

22.41

4.46

6.41

7.51

09.51

12.26

-

16.31

18.31

20.51

Wola Buchowska dom strażaka

-

-

9.32

11.25

13.50

14.43

16.00

17.55

20.10

22.43

4.45

6.40

7.50

09.50

12.25

-

16.30

18.30

20.50

Wola Buchowska

-

-

9.33

11.26

13.51

14.44

16.01

17.56

20.11

22.44

4.43

6.38

7.48

09.48

12.23

-

16.28

18.28

20.48

Wola Buchowska Florki

-

-

9.35

11.28

13.53

14.46

16.03

17.58

20.13

22.46

4.40

6.35

7.45

09.45

12.20

14.50

16.25

18.25

20.45

Gorzyce

6.34

7.44

9.38

11.31

13.56

14.49

16.06

18.01

20.16

22.49

 

                                                                                                                                                                                                                                            V1

Oznaczenia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej

Autobusy nie kursują: 01.01, 01.11, 25.12, 26.12, w Boże Ciało, I i II dzień Św. Wielk.
W Wigilię oraz Sylwestra autobusy kursują jak w soboty.