Rozkład jazdy przewoźnika magda24.pl sp. z o.o.

Linia nr 7

Jankowice - Pawłosiów - Jarosław

Jarosław -> Jankowice                                                                                                                                                              Jankowice -> Jarosław

 E

 E

 D

 S

 E

 E

 D

 D

 D

Nazwa przystanku

E

E

E

D

S

E

D

D

S

D

6.35

8.10

9.50

11.25

12.45

14.35

15.55

17.45

20.25

22.35

Jankowice gospodarstwo

5.00

6.25

7.10

8.10

10.00

11.30

13.00

14.50

16.10

17.50

21.00

6.34

8.09

9.49

11.24

12.44

14.34

15.54

17.44

20.24

22.34

Jankowice Szkoła

5.01

6.26

7.11

8.11

10.01

11.31

13.01

14.51

16.11

17.51

21.01

6.33

8.08

9.48

11.23

12.43

14.33

15.53

17.43

20.23

22.33

Jankowice

5.02

6.27

7.12

8.12

10.02

11.32

13.02

14.52

16.12

17.52

21.02

6.32

8.07

9.47

11.22

12.42

14.32

15.52

17.42

20.22

22.32

Jankowice Skrzyżowanie

5.03

6.28

7.13

8.13

10.03

11.33

13.03

14.53

16.13

17.53

21.03

6.29

8.04

9.44

11.19

12.39

14.29

15.49

17.39

20.19

22.29

Jankowice Mokra Skrz.

5.06

6.31

7.16

8.16

10.06

11.36

13.06

14.56

16.16

17.56

21.03

6.28

8.03

9.43

11.18

12.38

14.28

15.48

17.38

20.18

22.28

Pawłosiów  zatoka

5.07

6.32

7.17

8.17

10.07

11.37

13.07

14.57

16.17

17.57

21.07

6.26

8.01

9.41

11.16

12.36

14.26

15.46

17.36

20.16

22.26

Pawłosiów las

5.09

6.34

7.19

8.19

10.09

11.39

13.09

14.59

16.19

17.59

21.09

6.25

8.00

9.40

11.15

12.35

14.25

15.45

17.35

20.15

22.25

Pawłosiów Sklep

5.10

6.35

7.20

8.20

10.10

11.40

13.10

15.00

16.20

18.00

21.10

6.24

7.59

9.39

11.14

12.34

14.24

15.44

17.34

20.14

22.24

Pawłosiów Kościół

5.11

6.36

7.21

8.21

10.11

11.41

13.11

15.01

16.21

18.01

21.11

6.23

7.58

9.38

11.13

12.33

14.23

15.43

17.33

20.13

22.23

Pawłosiów UG

5.12

6.37

7.22

8.22

10.12

11.42

13.12

15.02

16.22

18.02

21.12

6.21

7.56

9.36

11.11

12.31

14.21

15.41

17.31

20.11

22.21

Pawłosiów Wieś

5.14

6.39

7.24

8.24

10.14

11.44

13.14

15.04

16.24

18.04

21.14

6.19

7.54

9.34

11.09

12.29

14.19

15.39

17.29

20.09

22.20

Pawłosiów Skrz.

5.16

6.41

7.26

8.26

10.16

11.46

13.16

15.06

16.26

18.06

21.16

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

Jarosław, ul. Strzelecka I

5.17

6.42

7.27

8.27

10.17

11.49

13.17

15.07

16.27

18.07

21.17

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Jarosław, ul. Strzelecka II

5.18

6.43

7.28

8.28

10.18

11.48

13.18

15.08

16.28

18.08

21.18

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Jarosław, ul. Strzelecka III

5.19

6.44

7.29

8.29

10.19

11.49

13.19

15.09

16.29

18.09

21.19

6.15

7.50

9.30

11.05

12.25

14.15

15.35

17.25

20.05

22.15

Jarosław, ul. Pruchnicka Os.

5.20

6.45

7.30

8.30

10.20

11.50

13.20

15.10

16.30

18.10

21.20

6.14

7.49

9.29

11.04

12.24

14.14

15.34

17.24

20.04

22.14

Jarosław, ul. Pruchnicka II

5.21

6.46

7.31

8.31

10.21

11.51

13.21

15.11

16.31

18.11

21.21

6.13

7.48

9.28

11.03

12.23

14.13

15.33

17.23

20.03

22.13

Jarosław, ul. Pruchnicka I

5.22

6.47

7.32

8.32

10.22

11.52

13.22

15.12

16.32

18.12

21.22

6.12

7.47

9.27

11.02

12.22

14.12

15.32

17.22

20.02

22.12

Jarosław, ul. Słowackiego

5.23

6.48

7.33

8.33

10.23

11.53

13.23

15.13

16.33

18.13

21.23

6.11

7.46

9.26

11.01

12.21

14.11

15.31

17.21

20.01

22.11

Jarosław, ul. Grunwaldzka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.10

7.45

9.25

11.00

12.20

14.10

15.30

17.20

20.00

22.10

Jarosław, ul. Sikorskiego

5.24

6.49

7.34

8.34

10.24

11.54

13.24

15.14

16.34

18.14

21.24

6.09

-

-

-

-

14.09

-

-

-

22.09

Jarosław, ul. 3 Maja Szpital

5.25

-

-

-

-

-

13.25

-

-

-

21.25

6.07

-

-

-

-

14.07

-

-

-

22.07

Jarosław, ul. 3 Maja Komb.

5.27

-

-

-

-

-

13.27

-

-

-

21.27

6.06

-

-

-

-

14.06

-

-

-

22.06

Jarosław, ul.  3 Maja Jarlan

5.28

-

-

-

-

-

13.28

-

-

-

21.28

6.05

-

-

-

-

14.05

-

-

-

22.05

Jarosław, ul.  3 Maja Huta

5.29

-

-

-

-

-

13.29

-

-

-

21.29

Oznaczenia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej

Autobusy nie kursują: 01.01, 01.11, 25.12, 26.12, w Boże Ciało, I i II dzień Św. Wielk.
W Wigilię oraz Sylwestra autobusy kursują jak w soboty.