Rozkład jazdy przewoźnika magda24.pl sp. z o.o.

Linia nr 9

Ożańsk -  Tywonia - Jarosław 

Jarosław -> Ożańsk                                                                                                                                             Ożańsk -> Jarosław 

E

D

S

E

E

D

D

S

D

nazwa przystanku

D

E

S

E

D

D

S

D

6.38

7.49

10.48

12.43

14.35

15.58

18.43

20.33

22.38

Ożańsk kościół

5.00

7.00

8.00

10.50

12.50

15.00

16.05

18.50

21.00

6.37

7.48

10.47

12.42

14.34

15.57

18.42

20.32

22.37

Ożańsk Bloki

5.01

7.01

8.01

10.51

12.51

15.01

16.06

18.51

21.01

6.35

7.46

10.45

12.40

14.32

15.55

18.40

20.30

22.35

Wierzbna

5.03

7.03

8.03

10.53

12.53

15.03

16.08

18.53

21.03

6.34

7.45

10.44

12.39

14.31

15.54

18.39

20.29

22.34

Wierzbna I

5.04

7.04

8.04

10.54

12.54

15.04

16.09

18.54

21.04

6.32

7.43

10.42

12.37

14.29

15.52

18.37

20.27

22.32

Wierzbna Kościół

5.06

7.06

8.06

10.56

12.56

15.06

16.11

18.56

21.06

6.30

7.41

10.40

12.35

14.27

15.50

18.35

20.25

22.30

Wierzbna E4

5.08

7.08

8.08

10.58

12.58

15.08

16.13

18.58

21.08

6.28

-

10.38

12.33

14.25

15.48

18.33

20.23

22.28

Wierzbna II

5.10

7.10

8.10

11.00

13.00

-

-

-

21.10

6.27

-

10.37

12.32

14.24

15.47

18.32

20.22

22.27

Wierzbna bar

5.11

7.11

8.11

11.01

13.01

-

-

-

21.11

6.26

-

10.36

12.31

14.23

15.46

18.31

20.21

22.26

Wierzbna III

5.12

7.12

8.12

11.02

13.02

-

-

-

21.12

6.24

-

10.34

12.29

14:27

15:44

18.29

20.19

22:30

Wierzbna IV

5.14

7.14

8.14

11.04

13.04

-

-

-

21.14

6.23

-

10.33

12.28

14.20

15.43

18.28

20.18

22.23

Tywonia

5:15

7.15

8.15

11.05

13.05

-

-

-

21.15

6.22

-

10.32

12.27

14.19

15.42

18.27

20.17

22.22

Tywonia I

5:16

7.16

8.16

11.06

13.06

-

-

-

21.16

6.21

-

10.31

12.26

14.18

15.41

18.26

20.16

22.21

Tywonia sklep

5.18

7.18

8.18

11.08

13.08

-

-

-

21.18

6.19

-

10.29

12.24

14.16

15.39

18.24

20.14

22.19

Tywonia wieś

5.19

7.19

8.19

11.09

13.09

-

-

-

21.19

6.18

-

10.28

12.23

14.15

15.38

18.23

20.13

22.18

Tywonia młyn

5.20

7.20

8.20

11.10

13.10

-

-

-

21.20

6.16

7.36

10.26

12.21

14.13

15.36

18.21

20.11

22.16

Jarosław ul. Krakowska

5.22

7.22

8.22

11.12

13.12

15.13

16.18

19.03

21.22

6.15

7.35

10.25

12.20

14.12

15.35

18.20

20.10

22.15

Jarosław ul Krakowska

5.23

7.23

8.23

11.13

13.13

15.14

16.19

19.04

21.23

6.14

7.34

10.24

12.19

14.11

15.34

18.19

20.09

22.14

Jarosław ul. Krakowska

5.24

7.24

8.24

11.14

13.14

15.15

16.20

19.05

21.24

6.12

7.32

10.22

12.17

14.09

15.32

18.17

20.07

22.12

Jarosław ul. Jana Pawła II

5.26

7.26

8.26

11.16

13.16

15.17

16.22

19.07

21.26

6.11

7.31

10.21

12.16

14.08

15.31

18.16

20.06

22.11

Jarosław ul. Grunwaldzka

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6.10

7.30

10.20

12.15

14.07

15.30

18.15

20.05

22.10

Jarosław ul. Sikorskiego

5.27

7.27

8.27

11.17

13.17

15.18

16.23

19.08

21.27

6.09

-

-

-

14.06

-

-

-

22.09

Jarosław ul. 3 Maja Szpital

5.28

-

-

-

13.18

-

-

-

21.28

6.07

-

-

-

14.04

-

-

-

22.07

Jarosław ul. 3 Maja  Kombat

5.30

-

-

-

13.20

-

-

-

21.30

6.06

-

-

-

14.03

-

-

-

22.06

Jarosław ul . 3 Maja Jarlan

5.31

-

-

-

13.21

-

-

-

21.31

6.05

-

-

-

14.02

-

-

-

22.05

Jarosław ul. 3 Maja Huta

5.32

-

-

-

13.22

-

-

-

21.32

Oznaczenia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej

Autobusy nie kursują: 01.01, 01.11, 25.12, 26.12, w Boże Ciało, I i II dzień Św. Wielk.
W Wigilię oraz Sylwestra autobusy kursują jak w soboty.