Rozkład jazdy przewoźnika magda24.pl sp. z o.o.

Linia nr 6

Wysocko - Surochów - Jarosław

Jarosław -> Wysocko                                                                                                                                                              Wysocko -> Jarosław

E

D

E

E

D

D

S

D

nazwa przystanku

E

D

E

D

E

D

D

S

D

6.39

7.45

9.23

11.48

14.39

16.08

18.03

20.13

22.39

Wysocko szkoła

4.55

6.45

7.50

10.00

12.30

14.55

16.30

18.30

20.50

6.38

7.44

9.22

11.47

14.38

16.07

18.02

20.12

22.38

Wysocko kościół

4.56

6.46

7.51

10.01

12.31

14.56

16.31

18.31

20.51

6.37

7.43

9.21

11.46

14.37

16.06

18.01

20.11

22.37

Wietlin

4.57

6.47

7.52

10.02

12.32

14.57

16.32

18.32

20.52

6.35

7.41

9.19

11.44

14.35

16.04

17.59

20.09

22.35

Wietlin

4.59

6.49

7.54

10.04

12.34

14.59

16.34

18.34

20.54

6.28

-

-

11.37

14.28

15.57

17.52

20.02

22.28

Zgoda k. zalewu

5.06

6.56

8.01

10.11

12.41

-

16.41

18.41

21.01

6.27

-

-

11.36

14.27

15.56

17.51

20.01

22.27

Zgoda pętla

5.07

6.57

8.02

10.12

12.42

-

16.42

18.42

21.02

6.25

7.36

9.14

11.34

14.25

15.54

17.49

19.59

22.25

Surochów Betoniarnia/Stadion

5.09

6.59

8.04

10.14

12.44

15.04

16.44

18.44

21.04

6.23

7.34

9.12

11.32

14.23

15.52

17.47

19.57

22.23

Surochów Młyny

5.11

7.01

8.06

10.16

12.46

15.06

16.46

18.46

21.06

6.21

-

-

11.30

14.21

15.50

17.45

19.55

22.21

Surochów Krzyżówka

5.13

7.03

8.08

10.18

12.48

-

16.48

18.48

21.08

6.20

-

-

11.29

14.20

15.49

17.44

19.54

22.20

Surochów Fredry

5.14

7.04

8.09

10.19

12.49

-

16.49

18.49

21.09

6.19

-

-

11.28

14.19

15.48

17.43

19.53

22.19

Surochów Szkoła

5.15

7.05

8.10

10.20

12.50

-

16.50

18.50

21.10

6.18

-

-

11.27

14.18

15.47

17.42

19.52

22.18

Surochów Początek

5.16

7.06

8.11

10.21

12.51

-

16.51

18.51

21.11

6.16

7.32

9.10

11.25

14.16

15.45

17.40

19.50

22.16

Sobiecin

5.18

7.08

8.13

10.23

12.53

15.08

16.53

18.53

21.13

6.14

7.30

9.08

11.23

14.14

15.43

17.38

19.48

22.14

Szówsko, Chmielowskiego

5.20

7.10

8.15

10.25

12.55

15.10

16.55

18.55

21.15

6.13

7.29

9.07

11.22

14.13

15.42

17.37

19.47

22.13

Jarosław, ul. Sanowa

5.21

7.11

8.16

10.26

12.56

15.11

16.56

18.56

21.16

6.10

7.26

9.04

11.19

14.10

15.39

17.34

19.44

22.10

Jarosław, ul. Tarn./Zamk.

5.24

7.14

8.19

10.29

12.59

15.14

16.59

18.59

21.19

 -

Jarosław ul. Grunwaldzka

5.26

7.16

8.21

10.31

13.01

15.16

17.01

19.01

21.21

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Jarosław, ul. Słowackiego

5.27

7.17

8.22

10.32

13.02

15.17

17.02

19.02

21.22

6.08

7.24

9.02

11.17

14.08

15.37

17.32

19.42

22.08

Jarosław, ul. Sikorskiego

 -

-

-

7.23

9.01

11.16

-

15.36

17.31

19.41

-

Jarosław, ul. Poniatowskiego

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

7.22

9.00

11.15

-

15.35

17.30

19.40

-

Jarosław, Poniat. D. Dziecka

5.28

7.18

8.23

10.33

13.03

15.18

17.03

19.03

21.23

 -

 -

Jarosław, Poniatowskiego

5.29

7.19

8.24

10.34

13.04

15.19

17.04

19.04

21.24

6.07

-

-

-

14.07

-

-

-

22.07

Jarosław, 3 Maja Szpital

5.31

-

-

-

13.06

-

-

-

21.26

6.05

-

-

-

14.05

-

-

-

22.05

Jarosław, 3 Maja Kombatantów

5.33

-

-

-

13.08

-

-

-

21.28

6.04

-

-

-

14.04

-

-

-

22.04

Jarosław, 3 Maja Jarlan

5.34

-

-

-

13.09

-

-

-

21.29

6.03

-

-

-

14.03

-

-

-

22.03

Jarosław, 3 Maja Huta

5.35

-

-

-

13.10

-

-

-

21.30

Oznaczenia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej

Autobusy nie kursują: 01.01, 01.11, 25.12, 26.12, w Boże Ciało, I i II dzień Św. Wielk.
W Wigilię oraz Sylwestra autobusy kursują jak w soboty.